Лед - продукти

Пакетиран ЛЕД НА КУБЧЕТА

Ледът на кубчета е предназначен преди всичко за охлаждане на алкохолни и разхладителни напитки.

Ледът се произвежда с първокласно оборудване на водещи световни фирми от висококачествена питейна вода, която предварително е преминала през процес на филтриране.

Пречистената вода постъпва в ледогенератори, които произвеждат 2 вида лед:
- с правоъгълна форма и тегло около 18 грама
- с форма на пресечен конус и тегло около 20 грама.

Ледът на кубчета се предлага в пакети от 2 кг. за продажба на дребно в търговската мрежа и от 5 кг. - за заведения, барове, ресторанти и др.

Опаковката е от полиетилен и е подходяща за дълбоко замразени стоки. Дебелината от 60 микрона за 2 килограмовия плик и 80 микрона за 5 килограмовия осигурява необходимата здравина на пакета. Пликът е термично затворен и гарантира целостта на продукта по време на транспорт и съхранение.


Натрошен лед

Натрошеният лед е подходящ за приготвяне на коктейли. Също така се използва и за охлаждане на витрини за риба и рибни продукти, както и в хранително-вкусовата промишленост.

Натрошеният лед се предлага в пакети от 10 кг.


Други продукти от лед

Стремим се да разширяваме гамата от продукти от лед, които предлагаме. Новите ни продукти можете да разгледате на страница "Ново"


За запазване качествата на продуктите е необходимо съхранение при отрицателни температури. Възможно е запазването й в хладилник или хладилна чанта в течение на няколко часа.

Произведеният лед е в съответствие със следните нормативни документи:
- Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
- Закона за храните (обн. ДВ, бр.90/1999г., посл. изм. и доп. бр.8/2011 г.)
- ТД № 1/2007 г.

Качеството на продукта се гарантира чрез въведена система НАССР.